16 Μαΐ 2017

Του Λευτέρη Κακαβούλη, Σύμφωνα με τον Φιλόσοφο Σωκράτη “αρχή δε των συλλογισμών το τι εστι”. Δομή είναι ο τρόπος με τον οποίο διατάσσονται εσωτερικά τα διαφορετικά μέρη και συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας οργανωμένο σύνολο. Μια λογική σειρά πραγμάτων τα οποία εξαρτώνται μεταξύ τους και λειτουργούν με στόχο να μας οδηγήσουν με σχετικό έλεγχο στα ζητούμενά μας. Άλλως, είναι ένα...