02 Μαΐ 2017

Διαχείριση αλλαγών

Του Λευτέρη Κακαβούλη, ΜΒΑ

Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό για τους ανθρώπους όσο η αλλαγή. Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη δυνατότητα στο να προκαλεί αποτυχίες, μείωση παραγωγικότητας και ποιότητας. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την επιχείρηση όσο η αλλαγή.

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις που δεν αλλάζουν, πεθαίνουν. Εξίσου επικίνδυνο όμως μπορεί να αποδειχθεί για μια εταιρεία, όταν αλλάζει συνεχώς δίχως να διαχειρίζεται σωστά τις αλλαγές. Ο βαθμός της αντίστασης των ανθρώπων για αλλαγή καθορίζεται από το πόσο καλή ή κακή βλέπουν την αλλαγή και πόσο ισχυρό νομίζουν πως θα είναι το «κτύπημα» γι’ αυτούς.

Η τελική αποδοχή της αλλαγής εξαρτάται από το μέγεθος της αντίστασης και την ποιότητα των δεξιοτήτων αντιμετώπισης αλλαγής που διαθέτει, όπως επίσης και το σύστημα υποστήριξης που διαθέτει. Η δουλειά του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι να εξετάζει τις αντιστάσεις απ’ όλες τις πλευρές μέσα στην επιχείρηση, και να σχεδιάζει με τη βοήθεια του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού ένα σύστημα υποστήριξης για τον εργαζόμενο, ώστε ο φόβος και οι αντιστάσεις να περιορίζονται στο ελάχιστο διαχειρίσιμο επίπεδο.

Η Αγορά είναι ρευστή. Οι επιχειρήσεις αλλάζουν την εστίασή τους, επεκτείνουν ή μειώνουν τις δραστηριότητές τους και επανεξετάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα, βρίσκονται ανάμεσα σε πολλές αλλαγές και εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και σε αλλαγές υπηρεσιών, διαμορφωμένες από τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, και αποσκοπώντας στη βελτίωση των συνθηκών της κίνησης της αγοράς, τη διευκόλυνση των πελατών τους και την εκπαίδευση, αξιοποίηση και Ανάπτυξη του Προσωπικού τους.

Effective leadership (αποτελεσματική Ηγεσία): Οι σωστοί ηγέτες είναι έτοιμοι και σε θέση να διαχειρίζονται τις αλλαγές, για να εξασφαλίζουν τους κοινούς στόχους, και την ίδια στιγμή να κερδίζουν την αφοσίωση και δέσμευση των ανθρώπων τους, πριν και μετά τις αλλαγές.

Empowerment (ενδυνάμωση): Είναι σημαντικό να ενδυναμώνουμε τους αρχηγούς τμημάτων και αυτοί με τη σειρά τους να ενδυναμώνουν τις ομάδες τους, ενισχύοντας την άμεση και διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία για τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων και την ομαλή αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρείας.

Communication (επικοινωνία): Οι Διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναμικού πρέπει να ξέρουν να ανοίγουν τα κανάλια επικοινωνίας με τους ανθρώπους της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία με τους υπαλλήλους και ενεργή συμμετοχή στην σύσταση αλλαγών. Οι άνθρωποι μιας επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουν την παράδοση της εταιρείας, τους στόχους της, τι γίνεται και γιατί γίνεται.

Motivation (κινητροποίηση): Τι κάνει μια επιχείρηση δυνατή; Δυναμικοί ηγέτες που παρακινούν τις ομάδες τους να προσπαθούν για το καλύτερο και να πετυχαίνουν αποτελέσματα. Οι αρχηγοί καθορίζουν τους στόχους και με τη βοήθεια των Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού, τους επικοινωνούν στους ανθρώπους τους για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα και σπρώχνουν την επιχείρηση στη σωστή κατεύθυνση. Προσδιορίζοντας τις συνθήκες των αλλαγών από πριν, οι Διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι αρκετά ευέλικτοι για να προσαρμοστούν όταν απαιτείται.

Συχνά, οι οργανισμοί γνωρίζουν ακριβώς τι αλλαγές πρέπει να κάνουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να τις πετύχουν. Ιδανικά, η αλλαγή διευθύνεται με σχεδιασμένο και μεθοδικό τρόπο για να καλύπτει τις ανάγκες και του οργανισμού και των ανθρώπων. Η business διάσταση της διαδικασίας αλλαγής περιλαμβάνει την αναγνώριση της ανάγκης, το στόχο της αλλαγής και το σχεδιασμό της λύσης (διαδικασία, συστήματα και δομή οργανισμού).

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα προβλήματα με την ανθρώπινη διάσταση της αλλαγής είναι αυτά που συνήθως ευθύνονται για την αποτυχία μιας διαδικασίας αλλαγής. Μέσα από τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης διάστασης της αλλαγής:

• Κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή.
• Επιθυμία για συμμετοχή στην αλλαγή και υποστήριξή της.
• Γνώση του πώς να γίνει η αλλαγή.
• Ικανότητα να εφαρμοστεί η αλλαγή σε καθημερινή βάση.
• Υποστήριξη για να διατηρηθεί η αλλαγή.