16 Μαΐ 2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ

Του Λευτέρη Κακαβούλη,

Σύμφωνα με τον Φιλόσοφο Σωκράτη “αρχή δε των συλλογισμών το τι εστι”.

Δομή είναι ο τρόπος με τον οποίο διατάσσονται εσωτερικά τα διαφορετικά μέρη και συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας οργανωμένο σύνολο. Μια λογική σειρά πραγμάτων τα οποία εξαρτώνται μεταξύ τους και λειτουργούν με στόχο να μας οδηγήσουν με σχετικό έλεγχο στα ζητούμενά μας. Άλλως, είναι ένα πλαίσιο το οποίο εμείς φτιάχνουμε για να ζήσουμε τη ζωή μας όπως επιθυμούμε, θέλουμε, αγαπάμε και το οποίο εξυπηρετεί τους στόχους μας.

Η δομή παρέχει τα μέσα στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί προληπτικά αντί αντιδραστικά και με αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσει το χάος, το παράδοξο και την αλλαγή για την οποία πολλές φορές δεν θέλει ή δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει. Η δομή προϋποθέτει τον σαφή καθορισμό οράματος, στόχων, αρχών και αξιών.

Καταγραφή πέντε (5) δομών της καθημερινότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Δομές καθημερινότητας

Α/Α ΔΟΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΘΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
1 Διατροφής Καλή Υγεία και έλεγχος σωματικού βάρους. Ναι ·   Ημερήσια αναφορά.

·   Αύξηση βαθμού πειθαρχίας.

2 Άσκησης Καλή Υγεία και Ευεξία Ναι ·   Ψηφιοποιήση Προγρ. Ασκήσεων και Σύνδεση με πρόγραμμα Διατροφής

·   Ημερήσιο έλεγχο/αναφορά προόδου

3 Αρχεία Υπολογιστή Πρόσβαση & ασφάλεια Ναι ·   Επανασχεδιασμός διαδικασίας BU και αρχειοθέτησης.
4 Φαρμακείο Σπίτι Παροχή πρώτων βοηθειών Όχι
5 Βιβλιοθήκη Εύκολη πρόσβαση στις πηγές μου. Όχι

Εκτός των άνω παραδειγμάτων, σχεδόν όλα στη διαχείριση της καθημερινότητας μας, του χρόνου μας και των εργασιών μας, έχουν ή χρειάζεται να έχουν μια δομή.

Ανάλυση:

  1. Διατροφή: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απεικονίζει με λεπτομέρεια, σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση, το είδος και τη διατροφική αξία της τροφής, την ποσότητα και το χρόνο λήψης. Η δομή εξυπηρετεί – στοχεύει στην διατήρηση της καλής υγείας και τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Βελτίωση: με ημερήσια Αναφορά

  • Δομή: (ημερήσια αναφορά – απολογιστικό δελτίο) είναι μια κατάσταση στη οποία καταγράφονται τυχόν αποκλίσεις (από το πρόγραμμα διατροφής) καθημερινά. Σε εβδομαδιαίο κύκλο θα γίνεται αξιολόγηση. Όταν και όπου διαπιστώνεται απόκλιση (από το αρχικό πρόγραμμα διατροφής) θα γίνεται η αναζήτηση αιτιών και σχεδιασμός διορθωτικών ενεργειών στο νέο πρόγραμμα διατροφής.
  • Στόχος: (α) αύξηση επίγνωσης και πειθαρχίας, (β) διαμόρφωση ενός ιδανικά εφικτού προγράμματος διατροφής.
  1. Άσκηση: Είναι ένα ημερήσιο πρόγραμμα με ασκήσεις γυμναστικής. Η δομή εξυπηρετεί – στοχεύει στην διατήρηση της καλής υγείας και ευεξία.

Βελτίωση: Ψηφιοποίηση προγράμματος ασκήσεων

  • Δομή: (Ψηφιοποίηση προγράμματος ασκήσεων) μια καταγραφή της ημερήσιας δραστηριότητας των ασκήσεων γυμναστικής σε ένα mobile application το οποίο θα κρατάει ιστορικό, στατιστικά, θα υπενθυμίζει και θα ενημερώνει. Επιπλέον θα δέχεται πληροφόρηση για τη διατροφή και τις θερμίδες λήψης και κατανάλωσης.
  • Στόχος: (α) πληρέστερη ενημέρωση – παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος ασκήσεων, (β) αύξηση επίγνωσης και πειθαρχίας μου.
  1. Αρχεία Υπολογιστή: Είναι λογική σειρά θεματικών ψηφιακών αρχείων και φακέλων τα οποία εξαρτώνται μεταξύ τους και λειτουργούν με στόχο να οδηγήσουν με σχετικό έλεγχο στο ζητούμενο.

Βελτίωση: Ανασχεδιασμός διαδικασίας BU και αρχειοθέτησης

  • Δομή: (Ανασχεδιασμός διαδικασίας BU και αρχειοθέτησης) Ένα σχέδιο οργάνωσης συστήματος φακέλων, εξοπλισμού (H/W & S/W) και διαδικασιών Back Up.
  • Στόχος: (α) μεγιστοποίηση της ασφάλειας και πρόσβασης των αρχείων (β) εξοικονόμηση χρόνου, χώρου (αποθήκευσης) και χρήματος (από επισκευές).

Οι δομές βοηθούν τον άνθρωπο να συγκεντρώνεται, να κάνει οικονομία ενέργειας, χρόνου, χρήματος και να κινείται σε άλλους στόχους με ασφάλεια. Όπου υπάρχει απουσία δομής, δεν ορίζουμε τη ζωή μας και πηγαίνουμε τυχαία (όπου φυσάει ο άνεμος ή χύμα στο κύμα… που λέει ο λαός). Μέσω της δομής παρέχεται η δυνατότητα να βλέπουμε καθαρά και να ορίζουμε πως ζούμε και πως βγαίνει η ζωή μέσα από τις δικές μας ενέργειες. Λέγεται ότι η δομή ξεκινάει με το θέλω και είναι σαν ένα ταξίδι το οποίο οργανώνουμε.