Με την εκπαίδευση ενισχύονται αποτελεσματικά οι ικανότητες του προσωπικού των επιχειρήσεων και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά τους.

Στους τομείς εκπαίδευσης

Leadership, management, personal

 • Organization Behavior
 • Communication skills
 • Leadership
 • Appraisal Skills
 • Change management
 • Project management
 • Conflict management
 • Core management skills
 • Influencing skills
 • Innovation and creativity
 • Interpersonal & communication skills
 • Objective setting
 • Time management
training
ghandi