Η εκπαίδευση είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησής σας και δεν πρέπει να παραλείπεται. Προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στις ανάγκες του προσωπικού σας. Πιστεύουμε ότι με την Εκπαίδευση και το Coaching μπορεί να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ικανότητες του επιχειρηματικού προσωπικού και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Τομείς

Sales, marketing and sales management

 • Product Development
 • Managing Behavior
 • Customer satisfaction & loyalty
 • Category management
 • Core selling skills
 • Channel management
 • Key account management
 • Market research & analysis
 • Negotiating skills
 • Opportunity management
 • Product development
 • Presentation skills (core)
 • Relationship management
 • Sales Academy
 • Sales management
 • Sales budgeting
 • Sales planning and Area Management
 • Sales skills
e-learning
education