Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

©2017. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα τμήμα αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή από οποιαδήποτε διαδικασία χωρίς γραπτή άδεια από την E-Training Ac, IKE. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να γίνει αυτή η δημοσίευση όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη. Όλες οι αναφορές που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση έχουν συνταχθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες και αντιπροσωπεύουν την καλύτερη τρέχουσα γνώμη σχετικά με το θέμα. Η εταιρεία E-Training Ac, IKE δεν ευθύνεται και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις ή συνέπειες για οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή ή τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.

Δημοσιεύθηκε από:
E-TRAINING Ac, IKE
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180
15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
+30.210.677.6486
secr@elearn-academy.gr